Ansökan om anstånd

Vem kan ansöka om anstånd?

Din ansökan

Vänligen ange en giltig e-postadress
Vänligen ange en giltig e-postadress
E-postadress stämmer inte överens
Vänligen ange referensnummer (åtta siffror)
Vänligen ange referensnummer (åtta siffror)
Referensnummer stämmer inte överens

Ange varför du behöver anstånd?

Vi kan komma att kontrollera dina skäl till anstånd. Var därför beredd att visa upp underlag som styrker ditt behov av anstånd, om vi frågar efter det.

Hur länge behöver du anstånd? Ange slutdatum:

(Du kan max ansöka om anstånd 2 veckor innan din nästa avstämningsperiod startar)
Vänligen välj ett slutdatum

Har du behov av att söka ytterligare stöd?

Här anger du om du behöver söka stöd retroaktivt. Du kan ansöka om preliminärt stöd för två tidigare kalendermånader som ingår i avstämningsperioden, men som du tidigare inte sökt stöd för.
Vi ansöker om ytterligare stöd för korttidsarbete. Vi kompletterar ansökan om ytterligare preliminärt stöd i samband med avstämningen.
Månad Anställda som stödet omfattar Belopp i kr

Har ditt företag fortsatta ekonomiska svårigheter?

Då behöver du ansöka om förlängning av stödet. När vi beviljade din tidigare ansökan fick du automatiskt godkänt att söka stöd i totalt sex kalendermånader. Vi kan förlänga godkännandet i ytterligare tre kalendermånader, till totalt nio månader. Kryssa för i rutan nedan om du vill förlänga ditt godkännande.
Vi ansöker om förlängt godkännande för korttidsarbete. Vi kompletterar ansökan i samband med avstämningen.
Vänligen fyll i captcha